ตัวอย่าง: uf8rxxx
ตัวอย่าง 1888444455512 กรอกเฉพาะตัวเลข